Τοπογραφικές Εφαρμογές

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τοπογραφικές εργασίες σε οικόπεδα και αγροτεμάχια, εντός και εκτός σχεδίου, με τη χρήση εξοπλισμού ακριβείας τελευταίας τεχνολογίας (δορυφορικό δέκτη GPS, γεωδαιτικός σταθμός laser).

Αναλλαμβάνουμε:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Εξαρτήσεις τοπογραφικών απο συστήματα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87, ΗΑΤΤ).
  • Έλεγχο αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.
  • Κατατμήσεις ιδιοκτησιών.
  • Οριοθέτηση ιδιοκτησιών.
  • Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών.

 


ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δείτε περισσότερα

FACILITY MANAGMENT

Δείτε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας