Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων Κατασκευών Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας μηχανικού

Τακτοποίηση βάση νόμου 4178/13
Νομιμοποίηση μέσω εκδόσεις οικοδομικής άδειας

Βεβαιώσεις μηχανικού


ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δείτε περισσότερα

FACILITY MANAGMENT

Δείτε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας