Στατικές μελέτες

Με πείρα στην εκπόνση μελετών πολλών ετών μπορούμε εκπονήσουμε στατικές μελέτες και κάθε είδος κατασκευών, με το εύρως στατικών προγραμμάτων που διαθέτουμε.

Στατικές Μελέτες Σύμφωνα με ΕΑΚ,ΕΚΩΣ
Στατικές Μελέτες Σύμφωνα με Ευρωκώδικα
Στατικές Μελέτες Σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ
Στατικές Μελέτες για κατασκευές απο Φέρουσα Τοιχοποιία
Στατικές Μελέτες για Μεταλλικές κατασκευές
Στατικές Μελέτες για Ξύλινες κατασκευές
Επίλυση ιδιαίτερων κατασκευών με το Σύστημα των Πεπερασμένων Στοιχείων


ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δείτε περισσότερα

FACILITY MANAGMENT

Δείτε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας