Διαχείριση Έργου

Η αξιόπιστη Διαχείριση θα σας γλιτώσει από το άγχος της κατασκευής και θα προλάβει όλες τις κρυφές αλλά απαραίτητες εργασίες όπως την οργάνωση συνεργείων, τις παραγγελίες υλικών, τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που είναι η κύρια αιτία καθυστερήσεων της κατασκευή και του αυξημένου κόστους

Αναλαμβάνουμε:

  • Την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.
  • Το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου.
  • Τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση του κόστους του έργου.
  • Τη βέλτιστη οργάνωση των συνεργείων και τη ροή των υλικών στο εργοτάξιο.
  • Την τήρηση ημερολογίων, εγγράφων και αναφορών προόδου του έργου.
  • Την σύνταξη τελικών επιμετρήσεων του έργου.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δείτε περισσότερα

FACILITY MANAGMENT

Δείτε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας