Άδειες Δόμησης

Με το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο μηχανικός είναι πλέον εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθότητα και την αρτιότητα της άδειας. Απαιτείται, λοιπόν, άριστη γνώση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας για να διασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα και να μην προκύψουν προβλήματα κατά την κατασκευή.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας καθώς και την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων που προηγούνται της οικοδομικής άδειας (δασαρχείο, αρχαιολογία).

Αποτελεί πρόκληση η κάθε κατασκευή να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του εκάστοτε πελάτη και να ανταπεξέλθει στις όποιες τεχνικές δυσκολίες με επιτυχία.

  • Τοπογραφικο Διάγραμμα
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Στατική Μελέτη
  • Μηχανολογική Μελέτη

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δείτε περισσότερα

FACILITY MANAGMENT

Δείτε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας